Otto – 2010


Snoeiproject 2010 - Otto Vloedgraven

Snoei in winter 2010
Resultaat van vorige snoei

Belangrijk verschil bij de snoei in winter 2009 was het wel of niet terugsnoeien van gesteltakken met zwakke (dun en relatief kort) verlengenissen. In grote lijnen valt het volgende te concluderen:

-   bij bomen waarbij de verlengenissen wel sterk zijn teruggesnoeid zijn ook nieuwe scheuten verschenen, en in het algemeen iets langer en sterker.

-   bij bomen waarbij de zwakke verlengenissen niet zijn weggesnoeid, zijn nieuwe scheuten verschenen, maar niet zo lang en krachtig. Op de verlengenis zelf (nu 2jarig hout) zijn veel bloemknoppen ontstaan.

Huidige snoei

De volgende dingen heb ik uitgevoerd bij het snoeien in winter 2010:

- Bij sterke verlengenissen van de hoogtelijnen (de gesteltakken die omhoog groeien) ongeveer tot de helft inknippen. Dit doe ik om wat nieuwe vertakking te krijgen en dus meer keuze in de opbouw. Ik knip op een buitenknop om de hoogtelijn wat meer naar buiten te sturen. Met inknippen zorg ik ook voor minder bloemknoppen op het 2jarige hout.

- Zwakkere verlengenissen zijn sterk teruggesnoeid (vaak ¾ eraf), om een relatief sterke hergroei te krijgen. Zwakkere verlengenissen met veel bloemknoppen op 2 jarig hout zijn teruggeknipt tot in het 2-jarige hout, onder de bloemknoppen (zie foto’s).

- Verkeerd geplaatste nieuwe scheuten zijn weggesnoeid, net als het meeste zijhout van de gesteltakken, en vruchttakjes en vruchtzetels.

 Vruchtsnoei in juni

In juni heb ik de jonge bomen nog nagelopen op vruchten en bij enkele bomen vruchten weggesnoeid. Teveel vruchten aan een jonge fruitboom gaat ten koste van de groei. En vruchten op het eind van een gesteltak kunnen ervoor zorgen dat die gesteltak sterk gaat doorbuigen en daardoor niet of minder geschikt is voor de opbouw van de boom. Per boom heb ik max. 5 vruchten laten zitten, op het oudere hout.