Beheersplan


Plantmateriaal

Om de poelen wat sneller van streekeigen soorten te voorzien, zijn er uit de omliggende sloten wat planten verzameld en uitgeplant. Het is de bedoeling dat deze soorten zich nu gaan vermeerderen en een plaats vinden binnen het ecosysteem. Zo zijn er o.a. Dotterbloem, Moerasspirea, Watergentiaan, Gele Lis en Grote Kattenstaart geplant. Deze soorten zouden wellicht vanzelf gekomen zijn, maar dan hadden we nog enkele jaren geduld moeten hebben.

Beheer

Door het  onderhoud vast te stellen in een agenda kunnen we voorkomen dat dingen vergeten of over het hoofd gezien worden.Langs de slootkanten waar de bodem nu nog te voedselrijk is groeien veel brandnetels. Ook is er een stukje vooraan waar de toplaag nog ligt met een te grassige begroeiing. Deze delen kunnen het beste jaarlijks  begin juli en eind september gemaaid worden. Het maaisel moet afgevoerd worden.
De poelen zelf moeten jaarlijks gefaseerd geschoond worden. Uit onderzoek is gebleken dat het systeem Vergoossen het beste is voor de instandhouding van flora en fauna. Bij dit systeem wordt jaarlijks een deel geschoond dat 3 jaar oud is en een deel dat het jaar ervoor geschoond is. Zo kunnen verschillende planten- en dierensoorten profiteren van hun favoriete leefomgeving.

Het terrein om de poelen moet eveneens onderhouden worden. Dit kunnen we splitsen in 2 delen: Het stuk ruwweg achter de poelen en het deel om en voor de poelen. Door het achterstuk begin juli te maaien kan dit nog aangroeien om bescherming te bieden aan de dieren in de herfst en winter. Het andere deel kan eind september gemaaid worden. In beide gevallen moet het maaisel afgevoerd worden.

Probleemsoorten

Probleemsoorten hebben een sterk dominerend karakter en kunnen in korte tijd een groot deel begroeien en zo andere soorten verdringen. Voorbeelden zijn Grote Lisdodde, Grote Egelskop, Riet, Zuring en Pitrus. Ook de opslag van wilg kan een probleem zijn als we niets doen. Riet komt alleen vooraan in een stukje sloot  van het NFP voor. Zuring en Pitrus staan al wel rond de poelen dus moeten we afwachten of het jaarlijks maaien voldoende is. Lisdodde en Egelskop zijn de snelst groeiende soorten in het park en zullen dus regelmatig  weggehaald worden.