Bernard Witteveen


Bernard Witteveen

Geboren 19-04-1929.
Te Nijbroek (Gemeente Voorst)

Specialist op het gebied van snoeien van fruit en met name hoogstam fruit en arbeidsdeskundige.
Zijn cursussen en workshops zijn altijd met bijzonder veel passie gegeven.

Ik ben mijn hele leven werkzaam geweest in de fruitteelt. In 1945 begon ik met de opleiding aan de fruitteeltvakschool in Terwolde (IJsselstreek). Daar heb ik later ook de opleiding voor vakonderwijzer gevolgd. Tot 1960 ben ik vervolgens werkzaam geweest op een fruitbedrijf in Terwolde.

Van 1960 tot 1965 heb ik gewerkt op een fruitteeltbedrijf in Wijdenes (Westfriesland, tussen Hoorn en Enkhuizen). Daar kwam ook het kleinfruit in beeld.

Vanaf 1965 tot 1986 heb ik als bedrijfsleider gewerkt op de fruitproeftuin van het toenmalige Instituut voor Tuinbouw Techniek (ITT), later Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) geheten. Het bedrijf van 14 ha groot was bedoeld om proeven te doen met plantafstanden van diverse rassen en onderstammen. Daarbij werden ook diverse (geautomatiseerde) irrigatiesystemen uitgeprobeerd. Een van de bekendste onderzoekers was Ir Verhey. die veel samenwerkte met de proeftuinen in Wilhelminadorp en Horst. Ook werd veel aandacht en tijd gestoken in het mechanisch oogsten van morellen, later ook appels. In 1986 werd de proeftuin, wegens het opdrogen van de geldstromen, ontmanteld.

De laatste drie jaar heb ik met veel plezier een bijdrage geleverd aan ergonomisch onderzoek (oa. tijdopnamen doen bij oculeren onderstammen), waarna ik in 1989 met vervroegd pensioen ging.

Na mijn pensionering werd ik freelance medewerker van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland www.landschapsbeheergelderland.nl. Daar verzorgde ik tot 2007 snoeicursussen voor hoogstamfruitbomen en ander (klein)fruit. Deze werden georganiseerd door Jan Huidink. In het begin waren deze cursussen vooral gericht op achterstallig onderhoud van volgroeide hoogstammen in de hele provincie Gelderland. Belangrijk aspect was het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de hoogstamboomgaarden. In die tijd werd ik ook door de heer Appelo van de afdeling Groenvoorziening van de Gemeente Ede benaderd om cursussen te organiseren, waarmee de in die gemeente nog aanwezige boomgaarden opgeknapt konden worden. Ook deze cursussen trokken veel deelnemers.

In 1995 ging een landelijke actie “Houd de bongerd hoog” van start. Deze actie had tot doel om bestaande hoogstamboomgaarden in stand te houden, maar ook om nieuwe boomgaarden aan te planten. Jonge bomen werden vnl. geleverd in samenwerking met kwekerij “De Batterijen” in Ochten www.batterijen.nl.

Ook in 1995 ontving ik de jaarlijkse prijs voor de inzet voor het landschapsbeheer in Gelderland, “Het Knokkertje”.

Ik hoop nu nog een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het Fruitpark in Ochten.