Joke – 2009


Snoeiproject 2009 - Joke van den Ban

 

Snoei in het fruitpark.

Situatie: ik heb, behalve in het winterseizoen, ook in april en begin juni tijd om groeicorrecties uit te voeren. Zou dit niet het geval zijn, dan is een wat sterkere wintersnoei gewenst. Bij de opkweek ga ik ervan uit dat de eigenaar graag vruchten van zijn boom wil oogsten (dit is minder vanzelfsprekend dan men wellicht denkt).

Stellingen, conclusies:

- De meeste groei vindt plaats recht boven de stam, en bovenin de boom. Ik heb daarom graag een harttak. Deze laat ik alleen niet teveel overheersen.

- Voor een mooie, evenwichtig groeiende hoogstamboom zijn 3 tot 4 gelijkwaardig groeiende takken op ±1.80 tot 2.10 hoogte rond de stam nodig en die bovendien steil genoeg groeien om de boom voldoende breedte te kunnen geven. Dit bereik ik in de eerste groeijaren dmv snoei, lengtesneden, remsneden, scheuten nijpen en een enkele keer uitbuigen of opbinden.

- De boom is het snelst groot als er niet wordt gesnoeid, mits de boom niet teveel vruchten draagt in de jeugdfase. Ik zal daarom niet veel snoeien, wel verkeerd geplaatste takken weghalen.

- De diktegroei van een tak is optimaal bij het in de winter insnoeien tot ongeveer de helft van het eenjarige hout. Diktegroei is ook te bereiken door middel van lengtesneden. Dit laatste  zal ik ook toepassen.

- Vruchtdracht in de jeugdfase kan helpen de boom in de breedte te laten groeien. Teveel vruchten in de jeugdfase veroorzaakt daarentegen een te vlakke stand van het zijhout waardoor de groei daar stagneert. Dit is te voorkomen door tijdig vruchten te dunnen. Daarom ga ik rond 1 juni bij de bomen langs.