Kikkerpoelen


Kikkerpoelen

In het inrichtingsplan zijn twee poelen en diverse watergangen opgenomen met als doel het dieren- en plantenleven te stimuleren en te versterken. Een goede diversiteit in plantensoorten en rassen is ook uitermate belangrijk om een natuurlijk evenwicht te creëren bij het biologisch beheer van boomgaarden.

De watergangen centraal op het park en de kikkerpoelen aan de rand van het park worden zo beheerd dat een zo groot mogelijke diversiteit ontstaat. Wij houden ons bezig met het uitbalanceren van deze waterelementen.

Het is de bedoeling om van de aanwezige flora en fauna en het beheer een goede beschrijving te maken, zodat het voor eenieder leerzaam is en het wellicht anderen aanzet tot het ontwikkelen van een eigen poel.

Heeft u interesse of heeft u tips, laat dit dan weten via info@fruitpark.nl.