Onze doelstelling


Onze doelstelling

Door het groeiende besef van en de waardering voor de historische-, culturele- en ecologische waarde van de (hoogstam-)fruitboom is er veel behoefte aan meer informatie.
Dit kan heel divers zijn. Te denken valt o.a. aan plantadvies, bemesting, onderhoud, gebruikswaarde, vormen van bomen verwerking van fruit enz.

Wij willen op een recreatieve manier deze informatie overbrengen, nl doormiddel van een vrij toegankelijk 'fruitpark', dat zowel rassen, teeltmethoden, toepassing, verwerking, enz. permanent tentoonstelt.
Wij richten ons hierbij niet alleen op volwassenen, maar met name ook op de jeugd. Dit doen we door ook voor deze doelgroep een park te bieden waar zij graag willen vertoeven.

Door honderden verschillende oude, maar ook nieuwe, fruitrassen te beheren en te promotenproberen wij met Stichting Nationaal Fruitpark Ochten een stukje Betuws erfgoed te behouden. Dit doen wij door de verschillende technieken en teeltwijzen te demonstreren op eigen terrein.

Door het gehele jaar zullen verschillende aspecten van het fruit de aandacht krijgen. Hierdoor hopen wij niet alleen op een stukje kennisverbreding bij de bezoekers, maar bieden zo ook een unieke manier van dagrecreatie in de Betuwe.

Wij proberen de bezoekers enthousiast te krijgen, zodat deze meer zelf zullen gaan toepassen, waardoor men, op termijn, zich beter bewust is van en meer respect krijgt voor natuur en cultuur.

Naast het toepassen en onderhouden van de aanplant, staat vooral de toepassing van de vruchten zelf centraal.

Door diverse workshops, kennisbijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren, willen wij dit bij een breed publiek onder de aandacht brengen.Op deze manier ontwikkelt men, op een ontspannen en recreatieve manier, een gezondere en bewustere levensstijl. Alle bijeenkomsten zijn bedoeld ter promotie van de gehele agrarische sector maar met fruit en fruitteelt in het bijzonder.

De opbrengsten en het doel hiervan.

De opbrengsten van de diverse activiteiten en bijeenkomsten zijn bestemd voor het onderhoud van het park en diverse regionale maatschappelijke doelen. Dus ook met uw bijeenkomst steunt u diverse regionale doelen, zoals o.a.het organiseren en begeleiden van "Fruitparkprojecten" voor scholen, bejaarden en mindervalide.