Otto – 2014


Algemene ontwikkeling

De groei van de bomen is heel wisselend. De rij appels langs de afrastering op het lage stuk doen het slecht: ze komen niet op gang, houden weinig groei.
Dat kan komen door de slechtere aanplantomstandigheden: lagere ligging en slechtere bodem. Daarnaast ook nog eens een aantal minder groeikrachtige rassen als zigeunerin en Princes Noble.
De appels op het hogere stuk doen het een stuk beter, met groei tusssen de 40-60 cm. Alleen de Alkmene blijft achter, maar dat is geen wonder gezien de grote vruchtbaarheid van dat ras.

Bij de peren valt op dat de Winterrietpeer opeens minder groei gaat geven en meer vruchtbaarheid.
Dat is niet iets wat je verwacht bij een 6 jarige hoogstampeer. Veel 2-jarig hout zit vol met bloemknoppen. Dan moet ik goed opletten dat er niet teveel vruchten aan de boom gaan komen, wat ten koste gaat van de groei.
De Zoete Brederode heeft dat bijv. veel minder.

Winterriet.2014c

Winterriet

ZoeteBr.2014a

Zoete Brederode

Opbouw van de bomen

De opbouw van de bomen begint al duidelijker te worden. In principe probeer ik zowel appels als peren zonder één harttak op te kweken maar met meerdere gesteltakken omhoog (de zogenaamde hoogtelijnen).
Na het groeiseizoen zie je bij veel appelbomen de karakteristieke bolvorm.

De gesteltakken voor de eerste etage beginnen regelmatig vanaf het begin van de kroon, maar je ziet nu ook bij verschillende bomen zij-etages ontstaan aan de hoogtelijnen.
Die kunnen zich ontwikkelen tot takken voor de 1e, maar wellicht ook voor de 2e etage. Dat ligt nog helemaal niet vast.
De bomen zijn nog klein en zullen er over een aantal jaren heel anders uitzien. En een deel van de huidige gesteltakken zal na verloop van tijd moeten worden weggezaagd.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Jasappel

Resultaten snoei winter 2012-13 

  • Inkorten te sterk groeiende 1e etage. Bij de Zoete Oranje is een 1e etagetak ingekort op een vlakker staande zijtak. Die is in het afgelopen jaar sterk doorgegroeid en de verlengenis van deze tak staat ook weer redelijk steil. Omdat ik deze tak als 1e etage wil houden, zet ik hem weer terug op een vlakker staande zijtak.
  • Inknippen hoogtelijnen voor minder bloemknoppen op 2-jarig hout en sterkere groeischeuten. Ongeveer ingekort met de helft, maar meestal nog teveel nieuwe scheuten. Daar moet weer veel van worden verwijderd. 

Snoei winter 2013-14

Doorgaan met een aantal zaken:

  • Weghalen verkeerd geplaatste nieuwe scheuten, maar niet alles weghalen.
  • Zorgen voor goede groei, dus veel inknippen van scheuten. Vooral bij de hoogtelijnen (gesteltakken die voor de hoogte in de boom moeten zorgen 1e jaars-scheuten inknippen tot minimaal de helft) of soms terugknippen tot onder de bloemknoppen in het 2e jaars hout.
  • Afremmen groei 1e etagetakken. Bij verschillende bomen gaan 1e etagetakken zich toch sterk ontwikkelen, waardoor ze vaak ook de hoogte in willen en gaan concurreren met de bestaande hoogtelijnen. Afremmen door terugsnoeien op vlakkere en zwakkere zijscheut. 

Nieuwe actie:

  • Sterker terugknippen hoogtelijnen om minder maar wel sterkere nieuwe scheuten te krijgen.