Poelbeheer


Poelbeheer

Na de aanleg in november 2007 hebben de poelen zich een aantal jaren kunnen ontwikkelen.
Het was boeiend te zien hoe snel de eerste planten zowel in als om het water verschenen.
Ook de waterstand bleek verrassend hoog. Het was aanvankelijk de bedoeling om 2 poelen te hebben die alleen bij veel regenval konden samenkomen. Het  peil is echter zo hoog dat het jaar rond sprake is van een verbinding tussen de 2 poelen. Deze hoge waterstand voorkomt dat er te voedselrijk water vanuit de sloten in de poelen kan komen. Pioniersoorten waren o.a. de Grote Waterweegbree, Veenwortel , Heermoes , Grote Lisdodde en Pijlkruid. Maar ook de Echte Koekoeksbloem is al gezien.

Doelstelling

Om een rijk dieren- en plantenleven te stimuleren is een goed beheer noodzakelijk. Het beheer zorgt ervoor dat er kansen ontstaan voor een zeer gevarieerde en boeiende flora. Deze flora zal als een magneet werken op de fauna. Het doel is dan ook een zo groot mogelijke evenwichtige flora te verkrijgen en in stand te houden.

Newsflash!

Vandaag 18 februari 2009 ga ik nog even na het werk bij de poelen kijken. Het zonnetje lokt nog volop en ik ben benieuwd of er al iets van een vroege voorjaarsbode te zien is. Misschien wat bloeiend speenkruid? Al fantaserend nader ik het perceel. Nog even de balk over lopen en dan sta ik vol verbazing in het koude water te staren.

Hier was toch een veelbelovende flora in rust te zien? Ruim honderd vrijwilligers waren alvast begonnen met het schonen van de poelen. En dat hebben ze grondig gedaan ook. Hier en daar drijven nog wat grote Lisdodde als stille getuigen van wat eens begroeiing was. Op afstand laten ze me horen dat het gesmaakt heeft…. ganzen dus.

Na de eerste teleurstelling fiets ik naar huis om te eten want hier valt voor mij voorlopig niets te halen.

Goede bekomst

Dit jaar (2009)zijn de poelen en omgeving al een stuk mooier begroeid. Opvallend was het verschil in waterstand van hoog in maart tot laag in oktober. (zie hiernaast)

Voor het eerst is het ondiepe verbindingstuk droog gevallen zoals de bedoeling was. De invloed van de rivier de Waal is dus groot en belangrijk voor de waterkwaliteit. Door ondergrondse aders komt het kwelwater in de poel dat op zijn lange weg gezuiverd is.

Planten als Watergentiaan, Waterranonkel en veel kranswier wisten hier van te profiteren. Door de helderheid is er ook in dieper water begroeiing mogelijk.
De afwezigheid van voedingsstoffen in het kwelwater zorgen er voor dat planten met elkaar concurreren wat gunstig is voor de diversiteit. De grillige en licht glooiende oeverrand is de meest productieve zone voor de ontwikkeling.
Door de dynamiek van hoog- en laagwater wordt deze zone nog eens vergroot waardoor de kansen veel belovend zijn.