Sienis Geurts


Sienis Geurts

Sienis Geurts van Betuwshoogstamfruit is geboren in Kesteren in het jaar 1963.

Geboren en opgegroeid op de Lede in Kesteren, een wijk welke ingesloten werd door grote hoogstam boomgaarden met klinkende namen als “De Hoge Wei” en de “Holle Bongerd”, prachtige grote hoogstam boomgaarden die nu al lang verdwenen zijn.

Op zijn 14e ging hij op zaterdagen en in vakanties al met zijn vader mee fruit plukken in de hoogstamboomgaarden van de familie van Capel in Kesteren en al snel begon hij met zijn eerste snoeiwerk.

Op zijn 16e is hij gaan werken bij een fruitteeltbedrijf in Kesteren en op zijn 21e besloot Sienis zijn eigen bedrijf te starten en zelf hoogstamfruit te gaan telen en daarnaast, voor andere mensen hoogstam fruitbomen te gaan snoeien.

Door het verloop van jaren is thans het telen van fruit door Sienis beperkt tot een paar hectaren maar is de tak van zijn bedrijf op het gebied van snoeien en beheren van hoogstamfruitbomen uitgegroeid tot de belangrijkstebedrijfsactiviteit.

Samen met de medewerkers van zijn bedrijf Betuwshoogstamfruit snoeit Sienis enkele duizenden oude en jonge hoogstam fruitbomen per jaar en planten zij jonge en oude hoogstam fruitbomen aan.
Tot de opdrachtgevers van Betuwshoogstamfruit behoren vele particulieren door half Nederland heen maar ook instanties als Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland, de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer “Lingestreek” en een aantal gemeenten in en om het Rivierengebied, waaronder de gemeenten Buren en Nijmegen.

Ook organiseert Sienis Geurts diverse cursussen op het gebied van snoeien en geeft hij voor o.a. het IPC Groen, Steunpunt Hoogstamfruit, Nationaal Fruitpark Ochten en Helicon snoeicursussen.

Met als achtergrond zijn schat aan praktijk ervaring op het gebied van de hoogstam fruitboom is hij ook gevraagd zijn medewerking te verlenen aan het tot stand komen van het Handboek Hoogstamfruit en maakt Sienis deel uit van het Kennisnetwerk Hoogstamfruit.

Mijn visie op hoogstamfruit.

Mensen die mij kennen weten dat ik een bijzonder uitgesproken visie heb op hoogstamfruit.

Uitgangspunt in deze visie is dat we, ondanks alle mooie en romantische beelden die we hebben en kunnen vormen bij hoogstam fruitbomen, in oorsprong te maken hebben met een oude tak van landbouw cultuur, namelijk de teelt van fruit en wel die aan grote bomen op een hard groeiende onderstam.

De fruitteelt heeft in West-Europa zijn oorsprong heeft in de middeleeuwen en de teelt van fruit aan hoogstam bomen heeft in de Betuwe zo rond 1850 een enorme vlucht heeft genomen.

Die “vlucht” of toename in de 19e eeuw heeft er mede voor gezorgd dat bij vele generaties het beeld is ontstaan van grote hoge fruitbomen vol bloemenpracht en overdadige vruchtdracht. Restanten van die aanplanten uit de 19e eeuw zijn er zelfs nog sporadisch te vinden!

Met als achtergrond een professionele teelt van fruit, snoei en beheer ik de hoogstam fruitboom en hoogstamboomgaard.

Dit betekent niet dat ik de techniek en teeltwijze van de 19e en 1e helft 20e eeuw hanteer maar wel dat ik deze als basis beschouw van het snoeien en beheren van de hoogstam fruitboom, aangevuld met de nieuwste methoden en technieken op het gebied van fruitteelt.

Kortom een samensmelting van ervaring, ontwikkeling en visie!

Bij het beheren van oude hoogstamfruitbomen speelt de vruchtdracht, dat wil zeggen het fruit dat de boom produceert, in mijn visie een belangrijke rol.

Het produceren van zoveel mogelijk fruit is voor de meeste eigenaren geen streven, en ook in mijn visie op de instandhouding van een hoogstam fruitboom niet.

Wel van belang is het om te weten dat fruitproductie, en met name een regelmatige, een grote rol speelt in het zo goed mogelijk beheren van de fruitboom.

Een regelmatige vruchtdracht( lees fruitproductie) zorgt ervoor dat de boom beheerst groeit, met als gevolg niet teveel jaarlijks snoeiwerk.

Verder zorgt een regelmatige productie ervoor dat de fruitboom ieder jaar mooi bloeit!

Als er geen goede samenhang tussen fruitproductie, snoei en groei is, dan begint de hoogstam fruitboom zijn bijzondere waarde te verliezen omdat deze bij voorbeeld maar 1 x in de 2 jaar mooi bloeit en overdadig veel kleine vruchten produceert, waarbij er dan vaak ook nog grote takken uit de boom breken.

Ook kan het zijn dat door een verkeerde snoei de boom al helemaal bijna nooit bloesem en vruchten heeft en daarnaast ook nog veel snoei- en opruimwerk kost.

Kortweg kan worden gesteld, dat bij een goede en regelmatige snoei, de hoogstam fruitboom met betrekkelijk weinig werk en kosten in stand kan worden gehouden met als resultaat een boom met een prachtig silhouet in de winter, een bijzonder rijke bloesempracht in het voorjaar en een leuke maar niet overdadige fruitproductie in de zomer of herfst.

Groei en productie behoren in evenwicht te zijn , alsmede de hoeveelheid aan werk en kosten om de boom langdurig te beheren en in stand te houden.

Snoeien van hoogstamfruitbomen is niet iets wat je zo maar even leert.

Ieder ras van appel, peer of pruim vraagt om een andere snoei, van belang is het om te herkennen wat de groeiwijze van een fruitboom is en daarnaar te snoeien.

Een aantal appel rassen heeft een hangende groeiwijze, heel herkenbaar is de groeiwijze van bv. Sterappel of Zoete Bloemee, lange slappe en hangende takken met daaraan de bloesem en vruchten, bijzonder bomen met hun sierlijke ronde vormen.

Andere rassen daarentegen hebben een vrij steile en abstracte groeiwijze, voorbeelden hiervan zijn Goudreinette en de diverse Bellefleur soorten. Mooie robuuste bomen met sterk opgaand groeiende takken.

Het is aldus van belang om te snoeien met in het achterhoofd de groeiwijze van het betreffende ras. Het is niet belangrijk om te weten van welk ras de boom is die je wil snoeien, wel van belang is om te herkennen op welke wijze de boom zelf wil groeien.

Snoei je een Sterappel op de zelfde wijze als een Goudreinette, dan zal dit er op een gegeven moment voor zorgen dat de Sterappel weinig bloesem en vruchten meer geeft en tevens dat er het volgende jaar een veel te grote hoeveelheid werk aan snoeien en opruimen van snoeihout zal zijn.

Andersom, snoei je de Goudreinette als een Sterappel, dan zal dit er voor zorgen dat de boom maar 1x per 2 jaar produceert en bloesem heeft, met als gevolg in het drachtjaar een overvloedige oogst van kleine appels en brekende gesteltakken.

Ook zal de Goudreinette boom op den duur zijn vitaliteit verliezen en daardoor eerderkunnen afsterven.