Snoeiproject


Snoeiproject

Eén van de activiteiten van de stichting, is het vergelijken van snoeimethoden van hoogstam-vruchtbomen. Dit is een uniek project want het is nog niet eerder vastgelegd en ter vergelijking omschreven. Om tot een goede vergelijking te kunnen komen, hebben wij de, in onze ogen, toonaangevende hoogstamsnoeiers van Nederland bereid gevonden hun kennis en toepassingen bij een groot publiek bekend te maken.

Dit doen we door de op het park gecreëerde gaardjes onder de deelnemers te verdelen, welke dan door betreffende personen jaarlijks gesnoeid worden, ieder op de voor hen specifieke manier.

Er zijn diverse hoogstamboomgaardjes verdeeld, variërend van 6 tot 10 bomen. Deze zijn willekeurig verspreid over het terrein.
Elke boom is een ander ras, zodat er een behoorlijke diversiteit ontstaat.

Het doel

Het belangrijkste doel is het laten zien en daarbij omschrijven, ondersteund met foto’s, van de verschillende snoeimethoden en de verkregen boomvormen. Zo kunnen dan, over enkele jaren, de mensen kiezen uit een bepaalde boomvorm en hierover informatie verkrijgen om tot deze vorm te komen. Ook worden op deze manier de verschillende methoden goed vastgelegd voor de toekomst.

Forum

Heeft u een vraag of een opmerking? Die kunt u dan stellen bij ons forum.
Dit forum is voor iedereen die meer wenst te weten over bijv. snoei, bemesting, aanplant enz.
forum

Ook kunt u elke tweede zaterdag van februari korte workshops snoeien volgen, kijk hiervoor bij cursussen.

Onze deelnemers

Hieronder staan onze deelnemers voor het snoeiproject. Dit is een besloten clubje van
hoogstam deskundigen.
Klik op de foto voor meer informatie over en van de snoeispecialisten.