Wordt donateur


Wordt ook donateur van
Stichting Nationaal Fruitpark Ochten.

 

Stichting Nationaal Fruitpark Ochten doet veel.

De stichting is een niet-commerciële instelling. Het in stand houden en verder ontwikkelen van het park wordt financieel gedragen door b.v. het geven van cursussen, workshops, maar vooral ook door bijdragen van vrijwilligers en donateurs.

Elke donateur ontvangt het exclusieve boekje “Fruitteelt voor iedereen”

Cursusboek fruitteelt
Als u éénmalig een bijdrage van € 47,50 stort op reknr. 12.61.41.592 t.n.v. Fruitpark Ochten onder vermelding van uw naam en adresgegevens, ontvangt u niet alleen het zeer uitgebreide boek maar steunt u de instandhouding van het fruitpark, de diverse onderzoeken, en het beheer van de Betuwse fruitcultuur.

Enkele voorbeelden.
Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt om verder onderzoek te verrichten op het gebied van:
*biologische fruitteelt
*onderzoek van diverse snoeitechnieken
*onderzoek naar slootkanten beheer
*het in stand houden van de diverse oude Betuwse fruitrassen en boomvormen
*een ieder bekend maken met de Betuwe en al wat deze regio te bieden heeft.
*Ook wordt hiermee de regio betrokken door bijv. het verzorgen van uitjes voor oudere- of mindervalide mensen. (bijv. met maatschappelijke stages)

Ook kunnen wij op deze wijze het park gratis houden voor iedereen. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt door tientallen scholen, BSO’s en andere groepen geïnteresseerden.
Wij zullen het park nog verder ontwikkelen zodat het educatief gezien nog aantrekkelijker wordt.

En zo draagt ook u bij aan een beter bewustzijn van de natuur en een gezonde levensstijl.

Ook kunt u zich als bedrijf presenteren op het fruitpark, informeer naar de mogelijkheden via info@fruitpark.nl