Wouter den Boer Natuurlijk 2018


Wintersnoei april 2018

Uitgangssituatie
Wat ik aantrof waren appelbomen van ca 12 jaar oud met een behoorlijk groeiniveau die ‘goed in de bloemknoppen zaten’. De bomen waren naar mijn smaak al vrij breed met slappe doorhangende zijtakken. De kronen waren dichtvertakt en in de hoogte relatief smal. Dit maakte vooral de toppen van de kronen slecht bereikbaar.

Mijn aanpak   
Deze eerste snoeibeurt heb ik ingezet op het toegankelijker maken van de kroon en het aanpakken van de hoogte-breedte-verhouding. Ik wil hierbij veilig met een driepootladder tussen de takken kunnen staan, altijd met de top naar het hart van de boom gericht. Hiervoor moest er ruimte in de dichte kronen komen door al vrij grote takken weg te snoeien. De resterende zijtakken kan ik op die manier meteen terugsnoeien om ze steviger te maken en de kans op teveel doorhangen als gevolg van vruchtdracht te beperken. In de toppen vind ik het vooral belangrijk om groei in de breedte te stimuleren. In de loop van de komende jaren wil ik de toppen uitbouwen in meerdere hoogtelijnen. Omdat de bomen een rijke bloei voorspelden en ik wat vormherstel voor ogen had, heb ik me met snoeien niet ingehouden. Ik schat per boom zo’n 30% van het kroonvolume te hebben weggesnoeid. Daarbij heb ik nog veel vruchthout laten zitten, dat een redelijke oogst ook nog mogelijk bleef. In de warrige slappe kroon van de Gronsvelder Klumpke heb ik de meeste vormcorrecties uitgevoerd.        

Controlebezoek juni 2018

Terugkoppeling
Door de gesnoeide bomen door de seizoenen te blijven volgen, leer je of de uitgevoerde snoei de gewenste effecten hebben. Daarom ben ik half juni van 2018 teruggeweest om mijn snoeiproject te bekijken. Zoals ik had gehoopt, was er na de junirui nog een redelijke vruchtzetting in de bomen. Het groeiniveau in de bomen was ook redelijk tot goed. In de kroontoppen had de groei wat sterker mogen zijn, maar ook daar was voldoende groeireactie. Ik heb direct het moment benut om stamscheuten en rugscheuten in de kern van de kronen weg te trekken. Dit houdt de bomen mooi luchtig, wat schimmels beperkt.


Hieronder een collage van hoe de bomen op moment van overname waren en hoe ze na mijn eerste snoeibeurt zijn geworden.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.
Mijn gegevens zijn:

Wouter den Boer Natuurlijk
06-19414770
info@wdbn.nl